INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW AKCJI ŚWIĄTECZNEJ „ŻYCZĘ TYM”

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), organizator Akcji Świątecznej (dalej: „akcja”) informuje, że administratorami danych osobowych uczestników akcji są:
 • Organizator akcji, Gong Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Długosza 2, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000358945, Dane kontaktowe e-mail: info@gong.pl
 • spółka będąca właścicielem marki „Tymbark”, na rzecz której organizowana jest akcja promocyjny: Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37. 34-100 Wadowice. Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodmarketing@maspex.com.
2. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
 • 1) przez Administratora danych osobowych – Gong Sp. z o.o. - w celu związanym z organizacją akcji, tj. w celu umożliwienia uczestnikom akcji przesłania życzeń z kapslem „Tymbark” wybranej osobie posiadającej konto na portalu Facebook, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników akcji, to jest celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych i prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez ww. Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 • 2) przez Administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k.:
  • a) w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „Tymbark”, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.),
  • b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w akcji.
5. Uczestnikowi przysługuje:
 • - prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • - prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • - prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.
6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do Administratora danych osobowych - Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., na adres mailowy: iodmarketing@maspex.com lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt 2.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.
7. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami. bezpośredniego do Administratora danych osobowych - Gong Sp. z o. o. na adres mailowy: kontakt@zyczetym.pl lub na adres korespondencyjny ul. Długosza 2, 44-100 Gliwice. W takim przypadku administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
9. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Gong Sp. z o.o. podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników akcji, a także podmiotom obsługującym organizatora akcji w zakresie profesjonalnego doradztwa prawnego i księgowego.
10. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych - Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. do podmiotów świadczących dla niego usługi, tj. organizatora akcji, podmiotów świadczących usługi IT, usługi marketingowe oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.
11. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z akcją, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
12. Dane osobowe uczestników akcji będą przekazywane do odbiorców w państwie trzecim (poza Europejski Obszar Gospodarczy), będących dostawcami usług informatycznych w USA, podlegających certyfikacji w ramach Privacy Shield, tj. na podstawie art.45 ust.1 RODO, co dotyczy m.in. administratora portalu Facebook. W przypadku gdyby dane osobowe miały zostać przekazane poza EOG innym podmiotom, ich przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, za uprzednim powiadomieniem o tym fakcie
13. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie później.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.