ZASADY AKCJI ŚWIĄTECZNEJ „ŻYCZĘ TYM”:

1. Organizatorem akcji jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Długosza 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358945, NIP: 6312613997, Regon: 241636501, zwany dalej: „Organizatorem“.

2. Akcja organizowana jest na zlecenie i rzecz Grupy Maspex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37. 34-100 Wadowice, będącej właścicielem marki „Tymbark“ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571274, NIP : 5512617657.

3. Akcja jest ogłaszana i organizowana za pośrednictwem landing page dostępnej pod adresem: www.zyczetym.pl.

4. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani też tworzona we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wzięcie udziału w akcji oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowaną akcją.

5. Czas trwania akcji: od 7 grudnia 2020 r. od godziny 10:00 do 31 grudnia 2020 r. do godziny 23:59.

6. Przystąpienie do udziału w niniejszej akcji tj. Podjęcie działań opisanych w ust. 9b, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnictwo w akcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

8. W akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i które skutecznie przystąpiły do akcji w sposób opisany w ust. 9b.

9. Aby wziąć udział w akcji, należy:

a) posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook.

b) wygenerować za pośrednictwem strony www.zyczetym.pl. filmik zawierający motyw kapsla Tymbark („Materiał”).

c) w czasie trwania akcji wskazanym w ust. 5, udostępnić serwisie Facebook link do Materiału.

10. Za każde udostępnienie życzeń, o których mowa w pkt. 9b, przez osobę biorącą udział w akcji, z zastrzeżeniem pkt. 13, zostanie przekazana kwota 5 zł na rzecz Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, ul. Gen. Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa, KRS 0000160750, którego celem statutowym jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności i trudnej sytuacji życiowej.

a) od 29.12.2020 do końca akcji stawka przekazana na rzecz Stowarzyszenia za jedno udostępnienie wzrasta do 10 zł.

11. Zabronione jest zamieszczanie przez osobę biorącą udział w akcji w Materiałach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, godność osobistą, zasady moralności, zawierają nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, naruszają obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek inne prawa osób trzecich oraz wizerunki innych osób.

12. Udostępniając Materiał, osoba biorąca udział w akcji zaświadcza, że jest wyłącznym autorem Materiału i przysługują jej do Materiału wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Materiał jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości tej osoby, nie był dotychczas nigdzie publikowany, jak również nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W Materiale nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków produktów marki Tymbark.

13. Z przyczyn technicznych mając na uwadze prawidłowy przebieg mechaniki akcji przed rzeczywistym udostępnieniem Materiału przez uczestnika jest on zapisywany w zakresie profilu Facebook Tymbark. W przypadku, jeżeli Materiał w terminie do 24 godzin od jego stworzenia nie zostanie udostępniony przez uczestnika zostanie usunięty z ww. profilu.

14. Kwota maksymalna przekazana Stowarzyszeniu zgodnie z pkt. 9b wynosi 100.000 zł.

15. Uczestnicy akcji będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnie zebraną łączną kwotą, o której mowa w ust. 9b, za pośrednictwem licznika dostępnego na stronie www.zyczetym.pl.

16. Mimo zebrania kwoty maksymalnej, o której mowa w pkt. 13, uczestnicy akcji będą mieli nadal możliwość przesyłania życzeń na określonych powyżej zasadach, aż do zakończenia czasu trwania akcji.

17. Przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji odbywać się będzie zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, dostępną na stronie www.zyczetym.pl. Administratorem danych osobowych jest Gong Sp. z o.o., ul. Długosza 2, 44-100, Gliwice, KRS 0000358945 oraz Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, KRS 0000571274, BDO: 000012154. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia akcji.

18. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu akcji udziela organizator - Gong Sp. z o.o., kontaktowy adres e-mail: zyczetym@gong.pl.

19. Do udziału w Akcji “ŻYCZĘ TYM” niezbędne jest posiadanie urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

20. Każdej osobie biorącej udział w Akcji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Akcją za pomocą adresu e-mail zyczetym@gong.pl terminie do 14 dni od jej zakończenia.

21. Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania akcji.

Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie później.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.